Firma Betanet sp.z.o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. Krakowa XIX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000162414
NIP: 945-19-86-580
REGON: 356718552
kapitał zakładowy: 75000 zł (w całości wpłacony)
Formularz kontaktowy


Pola oznaczone (*) są obowiązkowe

Zaufali nam: