Telefonia VoIP - Dokumenty

 

Internetowa Telefonia Cyfrowa

Internetowa Telefonia Cyfrowa (ITC) jest usługą głosową umożliwiającą wykonywanie połączeń telefonicznych z wykorzystaniem technologii komutacji pakietów Voice over IP (VoIP). Usługa realizowana jest w oparciu o dowolne łącze dostępu do Internetu dostarczone przez GTS lub zewnętrznego dostawcę.

Usługa ITC skierowana jest do firm:

 • Poszukujących możliwości skutecznego obniżenia kosztów telekomunikacyjnych.
 • Dynamicznie rozwijających się i rozszerzających obszar swojej działalności (nowe biura, filie, oddziały).
 • Oczekujących wzrostu efektywności poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej pracowników
 • Poszukujących efektywnych narzędzi komunikacji pomiędzy oddziałami lub filiami.

KORZYŚCI

 • Atrakcyjne stawki na wszystkie połączenia krajowe i międzynarodowe i darmowe połączenia w ramach sieci firmowej
 • Obsługa wielu lokalizacji – stworzenie sieci firmowej obejmującej wszystkie lokalizacje niezależnie od rozwiązań głosowych, z jakich obecnie korzystają
 • Skalowalność, elastyczność i przewidywalność kosztowa w przypadku rozbudowy sieci firmowej o kolejnych użytkowników i nowe lokalizacje
 • Efektywne wykorzystananie łącza internetowego – komunikacja w oparciu o jedno łącze, w oparciu o które realizowane są usługi głosowe i dostęp do Internetu
 • Eliminacja nadmiaru łącz dostępowych i okablowania strukturalnego
 • Stacjonarna numeracja geograficzna
 • Bezpłatne przeniesienie numeracji od dotychczasowego operatora przy minimum formalności i przy pełnym wsparciu w procesie migracji
 • Szybkie uruchamianie usługi w nowych lokalizacjach

 

Funkcjonalność

W ramach Usługi Internetowa Telefonia Cyfrowa Klient otrzymuje:

 • Nieograniczone darmowe połączenia w sieci firmowej.
 • Możliwość wykonywania wszystkich rodzajów połączeń.
 • Unified Messaging – usługi komunikacji grupowej: skrzynka faksowa (Fax2Mail), skrzynka głosowa (Voice2Mail), zapowiedzi głosowe (IVR).
 • Możliwość samodzielnego administrowania funkcjami telefonicznymi przez panel www.
 • Sprzęt i urządzenia niezbędne do realizacji usługi.
 • Usługi zarządzania połączeniami – np. przekierowanie wg ustalonej reguły.
 • Opcję blokowania połączeń wychodzących na określone numery, kierunki, zakresy numerów.
 • Stacjonarną numerację geograficzną, przyznawaną zgodnie z Planem Numeracji Krajowej.
 • Prywatną numerację skróconą.
 • Darmowy dostęp do narzędzi analitycznych oraz bilingu szczegółowego przez WWW – aplikacja Eserwis.
 • Bezpłatne przeniesienie numeracji od innego operatora.
 • Dostęp do rekordów bilingowych z każdej wykonanej rozmowy.

 

Administracja usługą

Internetowa Telefonia Cyfrowa to rozwiązanie elastyczne, którym bardzo łatwo można administrować, wykorzystując chroniony loginem i hasłem dostęp do panelu WWW.

Klienci Betanetu, stając się administratorami wirtualnej centrali PABX, otrzymują możliwość łatwego zarządzania przydzielonymi numerami telefonicznymi, połączeniami, kontami użytkowników, skrzynkami głosowymi i faksowymii, mogą samodzielnie aktywować usługi, tworzyć konta użytkowników, plany numeracji wewnętrznej oraz osobiście kontrolować wydatki poprzez dostęp do billingu on-line.

 

Realizacja usługi

1. Internetowa Telefonia Cyfrowa STANDARD

ITC w wariancie STANDARD umożliwia pełną integrację sprzętową z tradycyjną centralą telefoniczną (PBX). Klient uzyskuje możliwość realizowania połączeń w techonologii VoIP bez konieczności wymiany infrastruktury, zachowując funkcjonalność posiadanej centrali PBX. Ten wariant jest skierowany również dla Klientów posiadających własną centralę IP PBX, która poprzez Internet łączy się bezpośrednio z Platformą VoIP.

ITC_Standard

Cechy usługi:

 • Pełna integracja sprzętowa - Betanet dostarcza sprzęt w postaci bramy sieciowej integrujący się z interfejsami BRI lub PRI, co pozwala przyłączyć tradycyjną centralę PBX Klienta do sieci VoIP
 • Unified Messaging – bezpłatne usługi komunikacji grupowej Fax2Mail (skrzynka faksowa), Voice2Mail (skrzynka głosowa), zapowiedzi głosowe (IVR).

2. Internetowa Telefonia Cyfrowa BIZNES

ITC w wariancie BIZNES to rozwiązanie typu Wirtualny PBX – zapewnia podstawowe funkcjonalności dostępne zwykle na centrali telefonicznej PBX bez konieczności jej zakupu. W podstawowej wersji GTS uruchamia konta telefoniczne (konta SIP) na Platformie VoIP, które w połączeniu z telefonem IP Klienta stanowią w pełni funkcjonalną usługę telekomunikacyjną. W przypadku gdy Klient nie dysponuje urządzeniami w postaci telefonów IP, GTS dostarcza opcjonalnie zaawansowane i nowoczesne telefony IP oraz urządzenia integrujące, umożliwiające podłączenie tradycyjnych telefonów lub faksów Klienta.

.

Cechy usługi:

 • Centrex – telefony IP są bezpośrednio połączone z Platformą VoIP, brak konieczności zakupu drogich rozwiązań sprzętowych w postaci central PBX
 • Unified Messaging – bezpłatne usługi komunikacji grupowej Fax2Mail (skrzynka faksowa), Voice2Mail (skrzynka głosowa), zapowiedzi głosowe (IVR)
 • Prywatny plan numeracji skróconej
 • Przekierowanie połączeń według ustalonych reguł
 • Hunting Group - automatyczne odnalezienie „aktywnego” użytkownika w zdefiniowanej grupie i połączenie rozmowy przychodzącej
 • Skalowalność i elastyczność – łatwa i przewidywalna kosztowo rozbudowa o dodatkowe telefony IP
 • Możliwość zarządzania poprzez panel WWW

 

Zaufali nam: