Telewizja - Dokumenty

EPG

Elektroniczny przewodnik po programach. Jest to funkcja, dzięki której można w prosty sposób uzyskać informacje o aktualnie oglądanym kanale oraz ramówce innych programów. Informuje nas o czasie nadawania danych wydarzeń na poszczególnych kanałach.

TimeShifting

Umożliwia zatrzymywanie w czasie programu telewizyjnego i ponowne go oglądanie bez utracenia dalszego ciągu programu. **

PVR

Usługa PVR umożliwia nagrywanie treści programowych na twardy dysk lub pendrive i odtwarzanie ich w dowolnym momencie dogodnym dla abonenta. **

Blokada rodzicielska

Umożliwia zablokowanie wybranych programów zawierających niedozwolone treści dla dzieci (np. programy lub filmy zawierające treści erotyczne lub przemoc). Blokada działa na zasadzie podania kodu dostępu.

Lista ulubionych kanałów

Funkcja umożliwia dostosowanie listy kanałów do wymagań użytkownika. Ta usługa kreuje nam możliwość dowonlego ułożenia kolejności kanałów sportowych, filmowych oraz informacyjnych. Po uruchomieniu usługi widoczne są tylko te programy, do których chcemy mieć dostęp.

Radio internetowe

Funkcja umożliwia odsłuchanie internetowej stacji radiowej, wybranej spośród setek dostępnych radiostacji. *

Pogoda

Usługa pozwala na przeglądanie prognozy pogody dla wybranych miejscowości na całym świecie.

Przypomnienia

Funkcja dekodera pozwalająca na ustawienie przypomnień o zbliżającej się emisji wybranego programu.

*Usługa dostępna po podłączeniu urządzenia do sieci Internet.
**Usługa dostępna po podłączeniu odpowiedniego dysku twardego lub pendriva.

Umowa, Cennik, Regulamin

Z dniem 26.08.2021 wprowadzamy nowy regulamin promocji: "CANAL+ NA 12 MIESIĘCY".

Od 26.08.2021 obowiązują następujące:

 

Promocje

 

Szanowni Państwo,

  Betanet Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 21 grudnia 2020 r. zmieniają się przepisy Prawa telekomunikacyjnego - wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W związku z tym zmieniamy niektóre postanowienia Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych (dalej „Umowa”) zawartej z Betanet Sp. z o. o.

Zmiany mają na celu dostosowanie naszych dokumentów do przepisów prawa.

Wykaz zmian znajduje się w załączeniu.

W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo, do dnia wejścia zmian w życie, złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Powinno ono zostać złożone na dotychczasowych zasadach – pisemnie i dostarczone pocztą lub do biura na adres: Grabówki 227, 32-020 Wieliczka najpóźniej do 21 grudnia 2020 roku. Wskazane zmiany w Umowie i Regulaminie wynikają z konieczności wdrożenia nowych przepisów prawa w związku z tym Betanet będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulgi udzielonej Państwu przy zawarciu umowy, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania (zgodnie z art. 57 ust. 6 ustawy Prawo Telekomunikacyjne). 

Z poważaniem,

Zespół Betanet 

INFORMACJA DLA ABONENTA dotyczy umowy TV

 

Zaufali nam: