Hosting i Kolokacja - dokumenty

 

Dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego i gwarancja ciągłości operacyjnej prowadzonego biznesu, jest jednym z istotnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Usługi Centrum Danych BETANET zostały przygotowane z myślą o firmach i instytucjach, dla których najwyższym priorytetem jest bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych oraz danych w nich przechowywanych i przetwarzanych.

 

W Centrum Danych, BETANET stworzył dla swoich Klientów środowisko i warunki gwarantujące, niezależną od czynników zewnętrznych, ciągłość działania. Zapewnione jest całkowite bezpieczeństwo powierzonych zasobów teleinformatycznych oraz ich pełna dostępność. Nowoczesna infrastruktura Centrum Danych gwarantuje najwyższy poziom ochrony fizycznej i technologicznej wykorzystywanych aplikacji i przetwarzanych na nich informacji, jak również powierzonych urządzeń.

Wykorzystując redundantne zasoby dostępne w Centrum Danych BETANET eliminujesz ryzyko:

  • przerwania ciągłości działania firmy wynikającego z zaistnienia katastrofy lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych,
  • utraty danych spowodowanej awarią systemów teleinformatycznych lub niekompetencją odpowiedzialnych za nie pracowników,
  • awarii transmisji danych lub dostępu do Internetu dostarczanych przez zewnętrznych dostawców,
  • awarii systemów zasilających lub klimatyzacyjnych,
  • ingerencji osób niepowołanych.

Korzyści dla klientów:

  • optymalizacja zasobów firmy – koncentracja na działalności podstawowej,
  • oszczędności finansowe – brak wydatków infrastrukturalnych,
  • indywidualizacja rozwiązań oraz wsparcie specjalistów Betanetu – elastyczne dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.
  • bogate doświadczenie Betanetu poparte ilością klientów korzystających z naszych usług.
Zaufali nam: