Telefonia VoIP

Internetowa Telefonia Cyfrowa jest usługą telefoniczną umożliwiającą realizację połączeń głosowych oraz przesyłanie wiadomości faksowych za pośrednictwem sieci IP (publiczna sieć Internet lub sieć prywatna). Internetowa Telefonia Cyfrowa wpisuje się w nurt usług VoIP opartych na protokole SIP (ang. Session Initiation Protocol). Nasi klienci otrzymują tradycyjny numer telefoniczny oraz możliwość realizacji dowolnych połączeń głosowych wysokiej jakości. Usługa wymaga jedynie dostępu do sieci IP oraz aparatu telefonicznego z funkcją tonowego wybierania. 

Internetowa Telefonia Cyfrowa pozwala na pełne wykorzystanie stałego dostępu do Internetu realizowanego często za pośrednictwem operatorów sieci kablowych lub technologii DSL. Wraz z niskimi opłatami abonamentowymi, atrakcyjnymi stawkami za realizację połączeń głosowych oraz szeregiem usług dodanych Internetowa Telefonia Cyfrowa daje szansę na znaczne ograniczenie kosztów prowadzenia biznesu, biura czy gospodarstwa domowego.

 

Elementy składowe

Atrakcyjność i przewaga Internetowej Telefonii Cyfrowej budowana jest nie tylko korzystnymi propozycjami cenowymi, ale także szeroką funkcjonalnością i dodatkowymi usługami. Oprócz realizacji standardowych usług głosowych oraz:

 • Prezentację numeru dzwoniącego
 • Usługę rozmowy oczekującej
 • Połączenia trójstronne
 • Przekierowanie połączeń ( natychmiastowe, "gdy zajęte", "gdy nieodpowiada")
 • Numery zewnętrzne
 • Zarządzanie operte na WWW
 • Usługę wielu numerów dla jednego użytkownika
 • Możliwość rozliczeń opartych na prepaid lub postpaid
 • Łatwego zarządzania przydzielonymi numerami

 

 

Zalety VoIP

Internetowa Telefonia Cyfrowa oznacza dużą elastyczność i łatwość administracyjną z wykorzystaniem chronionego loginem i hasłem panelu WWW. Abonent usługi, stając się administratorem wirtualnej centrali PABX, otrzymuje możliwość m.in.:

 • Łatwego zarządzania przydzielonymi numerami telefonicznymi
 • Zarządzania kontami użytkowników
 • Tworzenia użytkowników
 • Tworzenia planu numeracji wewnętrznej, dostępnej w ramach grupy
 • Zarządzania skrzynkami głosowymi i faksami
 • Aktywacja usług
 • Kontroli billingu on-line

 

Oprócz nadrzędnego konta administracyjnego obejmującego pełen zakres numeracji przydzielonej klientowi Betanet udostępnia konta administracyjne dla poszczególnych użytkowników, którzy uzyskują w ten sposób nieograniczoną możliwość konfiguracji własnych kont. Procedura uruchomienia usługi Internetowej Telefonii Cyfrowej gwarantuje - dzięki wsparciu Betanet - łatwą i szybką instalację. Ponadto firma Betanet udostępnia swoim klientom wymagane do realizacji usługi, urządzenia abonenckie oraz przeprowadza aktywację usług na platformie VoIP. 

Zaufali nam: