Internet Cennik
INTERNET ŚWIATŁOWODOWY
 

Od dnia 24.04.2023 wprowadzamy nowy Regulaminy promocji: "20 LAT BETANET”, pozostałe regulaminy promocji pozostają bez zmian.

dniem 01.08.2023 zmieniamy regulamin promocji: "GORĄCA OFERTA" (rozszerzamy zakres promocji), pozostałe regulaminy promocji pozostają bez zmian. 

Od 01.08.2023 obowiązują następujące:

 

 

http://betanet.pl/upload/upload/file/REGULAMINY PROMOCJI.pdf


Cennik promocyjny tylko dla nowych klientów.

Instalacja: 1 zł. - przy umowie na 24 m-ce przy wyborze Abonamentu m-cznego w wysokości równej lub powyżej 59 zł./m-c

w pozostałych przypadkach - patrz Regulaminy Promocji.

Prędkość Cena brutto*
do 120 Mb/s /    10 Mb/s 39 zł
do 300 Mb/s /  30 Mb/s 49 zł
do 500 Mb/s /  50 Mb/s 59 zł
do 600 Mb/s / 50Mb/s 69 zł
do 700Mb/s /  50Mb/s 79 zł
do 800Mb/s /  50Mb/s 89 zł
do 900Mb/s /  50Mb/s 99 zł
   
  tel.
  tel.
Zewnętrzny adres IP  10 zł
  • Prędkości przedstawione w powyższych rodzajach abonamentów miesięcznych oznaczają prędkości zachowywane - nie są to prędkości gwarantowane, jednak firma dokłada starań aby przepływności w ramach abonamentu były uzyskiwane.
  • BetaNET sp. z o.o. nie gwarantuje przepustowości transmisji do zasobów dostępnych w sieci Internet oraz bezpieczeństwa przekazu informacji.
  • Aktywacja poniższych abonamentów jest możliwa po uprzednim zbadaniu warunków technicznych.
  • Podane ceny są cenami brutto

 

INTERENT RADIOWY

Cennik promocyjny tylko dla nowych klientów - obowiązuje od 01.07.2015
instalacja: 300/150 zł (umowa : na czas nieokreślony / 24 Miesiące)
Prędkość Cena brutto*
do 4Mb/s / 0,5 Mb/s (do 8*Mb/s / 1Mb/s) 39 zł
do 5Mb/s / 1,5 Mb/s (do 10*Mb/s / 3Mb/s) 49 zł
do 7Mb/s / 2Mb/s (do 14*Mb/s / 4Mb/s) 69 zł
do 9Mb/s / 2Mb/s (do 18*Mb/s / 4Mb/s) 79 zł
do 10Mb/s / 3Mb/s (do 20*Mb/s / 6Mb/s) 85 zł
do 12Mb/s / 3Mb/s (do 24*Mb/s / 6Mb/s) 90 zł
do 20Mb/s tel.
do 40Mb/s tel.
do 50Mb/s tel.
do 100Mb/s tel.
Zewnętrzny adres IP  10 zł

* Umowa na prędkość do 4/0,5 Mb  a otrzymasz do 8/1  Mb 
* Umowa na prędkość do 5/1,5 Mb  a otrzymasz do 10/3  Mb 
* Umowa na prędkość do 7/2 Mb  a otrzymasz do 14/4  Mb 
* Umowa na prędkość do 9/2 Mb  a otrzymasz do 18/4  Mb

* Umowa na prędkość do 10/3 Mb  a otrzymasz do 20/6  Mb

* Umowa na prędkość do 12/3 Mb  a otrzymasz do 24/6  Mb

 

  • Prędkości przedstawione w powyższych rodzajach abonamentów miesięcznych oznaczają prędkości zachowywane - nie są to prędkości gwarantowane, jednak firma dokłada starań aby przepływności w ramach abonamentu były uzyskiwane.
  • BetaNET sp. z o.o. nie gwarantuje przepustowości transmisji do zasobów dostępnych w sieci Internet oraz bezpieczeństwa przekazu informacji.
  • Aktywacja poniższych abonamentów jest możliwa po uprzednim zbadaniu warunków technicznych.
  • Podane ceny są cenami brutto

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" AKCJA  - Twój sąsiad naszym klientem "

W  związku z Przystąpieniem do Promocji - Abonent otrzymuje od Operatora Ulgi:

- za każdą osobę która zostanie nowym abonentem firmy Betanet sp. z o.o. z jego polecenia, abonent otrzymuje 1 miesięczny abonament za 1 zł.  Zniżka ta nalicza się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło podłączenie po spełnieniu następijących warunków:

a)  zachęcona przez abonenta osoba zdecyduje się na podpisanie umowy terminowej z Betanet spz.o.o.

b)  usługa zostanie uruchomiona.

c) osoba zachęcona wypełni załącznik Nr. 1 do niniejszego regulaminu, w którym wskazuje Klienta zachęcającego oraz przedłoży go w momencie podpisania umowy u pracownika Betanet sp. z o.o.. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ORGANIZATOR PROMOCJI

Firma Betanet sp.z.o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. Krakowa XIX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000162414
NIP: 945-19-86-580
REGON: 356718552

kapitał zakładowy: 75000 zł (w całości wpłacony)

 

Zaufali nam: