Monitoring

Monitoring to technika w służbie bezpieczeństwa to ciągła, elektroniczna obserwacja wszystkich zdarzeń mających miejsce w obiekcie chronionym systemami alarmowymi.
Monitoring jest jedną z najnowocześniejszych, najtańszych, a jednocześnie skutecznych form zabezpieczenia obiektu. Przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę system w sposób ciągły drogą radiową, telefoniczną lub GSM dozoruje chronione obiekty. Zaletą tego systemu jest to, że w przypadku naruszenia strefy chronionej uaktywniony sygnał, zostaje automatycznie rejestrowany i przesłany do Centrum Monitorowania lub do Właściciela obiektu.
Skuteczność i niezawodność monitoringu opiera się na synchronizacji najnowocześniejszych systemów alarmowych .
 

System monitoringu to nie tylko przekazywanie informacji o dokonaniu włamania, to również automatyczne informowanie Centrum Monitorowania (bez udziału użytkownika) o braku zasilania sieci, sprawności akumulatorów, braku łączności, o czasie załączania i wyłączania chronionego obiektu, braku załączania systemu w wymaganym czasie itp.
Dwudziestoczterogodzinny system nadzoru elektronicznego gwarantują stałe poczucie bezpieczeństwa.
Niewątpliwą zaletą monitoringu jest bezpieczeństwo i pewność za niską cenę.

Zaufali nam: