Internet Radiowy
  • Prędkości przedstawione w poniższych rodzajach abonamentów miesięcznych oznaczają prędkości zachowywane - nie są to prędkości gwarantowane, jednak firma dokłada starań aby przepływności w ramach abonamentu były uzyskiwane.
  • BetaNET sp. z o.o. nie gwarantuje przepustowości transmisji do zasobów dostępnych w sieci Internet oraz bezpieczeństwa przekazu informacji.
  • Aktywacja poniższych abonamentów jest możliwa po uprzednim zbadaniu warunków technicznych.
  • Podane ceny są cenami brutto
Cennik promocyjny tylko dla nowych klientów - obowiązuje od 01.07.2015
instalacja: 300/150 zł (umowa : na czas nieokreślony / 24 Miesiące)
 
Prędkość Cena brutto*
do 4Mb/s / 0,5 Mb/s (do 8*Mb/s / 1Mb/s) 39 zł
do 5Mb/s / 1,5 Mb/s (do 10*Mb/s / 3Mb/s) 49 zł
do 7Mb/s / 2Mb/s (do 14*Mb/s / 4Mb/s) 69 zł
do 9Mb/s / 2Mb/s (do 18*Mb/s / 4Mb/s) 79 zł
do 10Mb/s / 2Mb/s (do 20*Mb/s / 6Mb/s) 85 zł
do 12Mb/s / 2Mb/s (do 24*Mb/s / 6Mb/s) 90 zł
do 20Mb/s tel.
do 40Mb/s tel.
do 50Mb/s tel.
do 100Mb/s tel.
Zewnętrzny adres IP  tel.

* Umowa na prędkość do 4/0,5 Mb  a otrzymasz do 8/1  Mb 
* Umowa na prędkość do 5/1,5 Mb  a otrzymasz do 10/3  Mb 
* Umowa na prędkość do 7/2 Mb  a otrzymasz do 14/4  Mb 
* Umowa na prędkość do 9/2 Mb  a otrzymasz do 18/4  Mb

* Umowa na prędkość do 10/3 Mb  a otrzymasz do 20/6  Mb

 

Zaufali nam: