Internet Cennik
 • INTERNET ŚWIATŁOWODOWY
 • Prędkości przedstawione w poniższych rodzajach abonamentów miesięcznych oznaczają prędkości zachowywane - nie są to prędkości gwarantowane, jednak firma dokłada starań aby przepływności w ramach abonamentu były uzyskiwane.
 • BetaNET sp. z o.o. nie gwarantuje przepustowości transmisji do zasobów dostępnych w sieci Internet oraz bezpieczeństwa przekazu informacji.
 • Aktywacja poniższych abonamentów jest możliwa po uprzednim zbadaniu warunków technicznych.
 • Podane ceny są cenami brutto

"Z dniem 31.08.2018 odwołujemy wszystkie regulaminy promocji dotyczące usługi Dostęp do Internetu. Od 01.09.2018 obowiązują następujące:"

http://betanet.pl/upload/upload/file/REGULAMINY PROMOCJI.pdf

Cennik promocyjny tylko dla nowych klientów - obowiązuje od 07.05.2018
instalacja: 450/300//300/150/1 zł (umowa : na czas nieokreślony / 24 Miesiące)

instalacja: za 1 zł łącze od 300 Mb za 59 zł i wzwyż

Prędkość Cena brutto*
do 80 Mb/s /    8 Mb/s 39 zł
do 200 Mb/s /  25 Mb/s 49 zł
do 300 Mb/s /  30 Mb/s 59 zł
do 400 Mb/s / 40Mb/s 69 zł
do 500Mb/s /  50Mb/s 79 zł
do 600Mb/s /  50Mb/s 99 zł
do 900Mb/s /  50Mb/s 119 zł
   
  tel.
  tel.
Zewnętrzny adres IP  tel.
 •  
 • INTERENT RADIOWY
 • Prędkości przedstawione w poniższych rodzajach abonamentów miesięcznych oznaczają prędkości zachowywane - nie są to prędkości gwarantowane, jednak firma dokłada starań aby przepływności w ramach abonamentu były uzyskiwane.
 • BetaNET sp. z o.o. nie gwarantuje przepustowości transmisji do zasobów dostępnych w sieci Internet oraz bezpieczeństwa przekazu informacji.
 • Aktywacja poniższych abonamentów jest możliwa po uprzednim zbadaniu warunków technicznych.
 • Podane ceny są cenami brutto
Cennik promocyjny tylko dla nowych klientów - obowiązuje od 01.07.2015
instalacja: 300/150 zł (umowa : na czas nieokreślony / 24 Miesiące)
 
Prędkość Cena brutto*
do 4Mb/s / 0,5 Mb/s (do 8*Mb/s / 1Mb/s) 39 zł
do 5Mb/s / 1,5 Mb/s (do 10*Mb/s / 3Mb/s) 49 zł
do 7Mb/s / 2Mb/s (do 14*Mb/s / 4Mb/s) 69 zł
do 9Mb/s / 2Mb/s (do 18*Mb/s / 4Mb/s) 79 zł
do 10Mb/s / 3Mb/s (do 20*Mb/s / 6Mb/s) 85 zł
do 12Mb/s / 3Mb/s (do 24*Mb/s / 6Mb/s) 90 zł
do 20Mb/s tel.
do 40Mb/s tel.
do 50Mb/s tel.
do 100Mb/s tel.
Zewnętrzny adres IP  tel.

* Umowa na prędkość do 4/0,5 Mb  a otrzymasz do 8/1  Mb 
* Umowa na prędkość do 5/1,5 Mb  a otrzymasz do 10/3  Mb 
* Umowa na prędkość do 7/2 Mb  a otrzymasz do 14/4  Mb 
* Umowa na prędkość do 9/2 Mb  a otrzymasz do 18/4  Mb

* Umowa na prędkość do 10/3 Mb  a otrzymasz do 20/6  Mb

* Umowa na prędkość do 12/3 Mb  a otrzymasz do 24/6  Mb

§ 1. ORGANIZATOR PROMOCJI

Firma Betanet sp.z.o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. Krakowa XIX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000162414
NIP: 945-19-86-580
REGON: 356718552

kapitał zakładowy: 75000 zł (w całości wpłacony)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

z dniem 23.01.2018 odwołujemy "Regulamin promocji Oferta Specjalna Radio ul. Zbożowa i Klonowa 2", od 23.01.2018 obowiązuje Nowy "Regulamin promocji Oferta Specjalna Radio ul. Zbożowa, Klonowa, Deskura"

Z dniem 30.11.2017 odwołujemy wszystkie regulaminy promocji. Od 01.12.2017 obowiązują następujące:

http://betanet.pl/upload/upload/file/PROMOCJIA.pdf

" AKCJA  - Twój sąsiad naszym klientem "

1. Wzwiązku z Przystąpieniem do Promocji - Abonent otrzymuje od Operatora Ulgi:

- za każdą osobę która zostanie nowym abonentem firmy Betanet sp. z o.o. z jego polecenia, abonent otrzymuje 1 miesięczny aboanment za 1 zł. Zniżka ta nalicza się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło podłączenie pod warunkiem iż:

 1. a)  zachęcona przez abonenta osoba zdecyduje się na podpisanie umowy terminowej z Betanet spz.o.o.

 2. b)  usługa zostanie uruchomiona.

c) osoba zachęcona wypełni załącznik Nr. 1 do niniejszego regulaminu, w którym wskazuje Klienta

zachęcającego oraz przedłoży go w momencie podpisania umowy u pracownika Betanet sp. z o.o.. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opłata instalacyjna
Rodzaj Cena (brutto)
Instalacja z urządzeniem zewnętrznym i do notebooka 150 zł
Instalacja w technologii NS 5Ghz 300 zł
Instalacja w technologii MT 5Ghz 500 zł
Wykonanie podłączenia kablowego do każdego następnego komputera +30 zł/za komputer
Dodatkowe rozgłoszenie sygnału bezprzewodowo po domu (wymagana instalacja z urządzeniem zewnętrznym lub 5Ghz) +150zł
Dodatkowa antena 5Ghz od 100zł do 300 zł

 

Zaufali nam: